Дизайн

Дизайн

Според конкретните задания изготвяме дизайн и оразмеряване на вашата настилка.

С помоща на специализиран софтуер извършваме статистически изчисления на настилки (фугови и безфугови) , което се базира на лимитиращо най-неблагоприятно разположение на зададените натоварвания (в ъгли и ръбове на настилката) и всички допълнително посочени от възложителя изисквания.