Репариране на пукнатини

Репариране на пукнатини

Предлагаме поправка на стари и ново появили се пукнати, според конкретния случай.

Първата и най-важна стъпка е да се определи типа на пукнатините и да се подбере най-подходящия начин за репариране. Пукнатините биват три основни типа :

  • Микро-пукнатини;
  • Макро-пукнатини;
  • Структурни пукнатини

 

В зависимост от всеки конкретен случай се подбира различен подход към репарирането им. В повечето случаи обаче пукнатините се прорязват (отварят) с подходящ инструмент, обикновено диамантина, запълват се и изгарждат с подходяща репационна смес – полимерна или циментова.

В някои случаи, когато това се налага пукнатините могат да се армират повърхностно или структурно с цел минимизиране възможността от появата им наново.