HCJ Cosinus Slide Joint

HCJ Cosinus Slide Joint

Cosinus Slide Joint е с подобрен дизайн, който осигурява стабилност и дълготрайност при използване на пода.


Благодарение на съвместната работа на синусно-косунуидалните геометрични форми на дилатационната фуга и бетона, натоварването се прехвърляне не се осъществява от дилатационна фуга, а от бетоновия под като цяло. Всяка SINUS форма, се противопоставя на COSINUS под гофриранеto. Tези шахматно разположени синусни гофрирани стоманени плочи оформят малки вертикални стоманобетонни конзоли един над друг.Натоварването от тези колони определя носещата способност на пода.
COSINUS профил отговаря на изискванията на пода за използваемост като шок и вибрации независимо от скоростта на преминаващите мотокарите. Тази функция генерира разширен предимства в областта на:

  • околната среда;
  • дълготрайност на пода;
  • здравеопазаване и благосъстояние на работното място;
  • повишена рентабилност на операторите и спестяване на разходи.

Техническа документация