Renderoc S

Renderoc S

Renderoc S e полимер модифициран високоякостен материал на циментова основа за подсилване и  възстановяване на бетони.


За възстановяване на стоманобетонни и бетонни конструкции или елементи, където има изискване за ниска пропускливост, висока устойчивост на натиск и висока износоустойчивост. Където се изисква съвместимост с бетони имащи по-ниска здравина трябва да се използва Renderoc HB30. Renderoc S  е специално разработен за поправки, както на големи площи така и за малки кръпки, където се изисква по-голяма устойчивост на натиск или по-висока износоустойчивост.

Техническа документация

Renderoc S