Boctik 410 HP

Boctik 410 HP

Boctik 410 HP e nа циментова основа, за пълнене в бетон и хоросан,за  ремонт със синтетична смола и полимер, който се приготвя за укрепването на различни добавки и в съответствие с европейските норми на Съюза. Той е подходящ за вътрешна и външна употреба ръчно и се използва за получаване на повърхността, готови за боядисване.


Boctik 410 HP e nа циментова основа, за пълнене в бетон и хоросан,за  ремонт със синтетична смола и полимер, който се приготвя за укрепването на различни добавки и в съответствие с европейските норми на Съюза. Той е подходящ за вътрешна и външна употреба ръчно и се използва за получаване на повърхността, готови за боядисване.

Техническа документация

410 HP