Bostik SRM-T

Bostik SRM-T

Bostik SRM-T е тиксотропен разтвор без свиваемост на минерална основа за структурни поправки и възстановяване на бетон. Той е произведен и подсилен с висококачествен пясък с точна гранулометрия, цимент и висококачествени химически добавки.Bostik SRM-T  е в съответствие с TS EN 1504-3 клас R4 с висока адхезия, висока начална и крайна устойчивост на натиск.

Технически характеристики

макс. размер на агрегатите (мм) 4 мм
Цвят Сив
дебелина на полагане (мм)

мин.  10 мм
макс. 40 мм

сухо обемно тегло (кг/л) 1,4 ± 0,2
мокро обемно тегло (кг/л) 2,1 ± 0,2
време на втвърдяване нв съда при 20°С 30 мин
време на съхнене при 20°С 24 часа
устойчивост на натиск на 28 ден (N/mm2), TS EN196 ≥60
устойчивост на гъвкавост на 28 ден (N/mm2), TS EN196 ≥8
сила на адхезия на 28 ден (N/mm2), TS EN196 ≥2
вода за смесване на 25 кг 4 л
температура на основа и на околна среда за полагане между +5°С и +35°С

 


Предназначение

 • Вътрешно и външно;
 • Вертикално;
 • За поправки на армирани бетонни елементи;
 • Защита на бетони срещу сулфатни и хлоридни ефекти;
 • Защита и поддръжка на бетонни структури в морска среда;
 • Защита и поддръжка на подземни работи на изкуството;
 • При поправки на повърхностни разпадания на бетони, също така и за повърхностни заравнявания на бетонни елементи;
 • За постигане на непроницаеми и здрави слоеве на открити бетони;
 • При монтаж на готови бетонни конструктивни елементи  - префабрикати;
 • За подове с натоварвания от лек и среден трафик;
 • За подове, на които ще се полагат специални покрития;
 • За повърхостни поправки на подове;
 • За запълване на дупки и отвори.

Свойства

 • Силно прилепване / адхезия към бетон и арматура;
 • Висока устойчивост на ннатиск;
 • Устойчивост на цикли на замръзване и размръзване;
 • Устойчивост на сулфати и хлориди;
 • Устойчивост на вода, постоянна влага, мраз и лоши атмосферни условия;
 • Без свиваемост;
 • Негорим.

Техническа документация

SRM-T