Дилатационни фуги

Дилатационните фуги на HCJ Sinus Slide Joint се изграждат по качествено различен начин в сравнение с т.н. „прави“ фуги, като осигуряват свободен трансфер на подвижни товари между две съседни полета на индустриалната бетонна наситилка, без усещане за нерегламентирани вибрации и удар (шок) при преминаване. Това дава основание да се реализира наистина една 100% безфугова дилатационна система, което досега с изпалзването на конвенционални прави дилатационни профили беше практически невъзможно.
Посочените уникални технологични характеристики за научно обосновани, доказани и апробирани по целия свят, като са докаазни чрез с получените многобройни референции от доволни клиенти по целия свят.
Предимства:
•    Синусуидната форма на фугата и опорното бетонно сечение осигуряват непрекъсната среда на преминаващите колела (без значение на посоката, размер и форма на колелото), което осигурява равномерен и непрекъснат опорен контакт между движещите се транспортни средства и бетонното сечение. Именно наличието на този постоянен контакт осигурява плавен и безшумен трансфер на товара, в резултат на което липсва усещане за преминаване през фуга в настилката.
•    Повредите на настилката, свързани с нарушен контакт между бетон и стоманен дилатационен профил са почти невъзможни, предвид безударното и безвирационно преминаване на транспотните колела.;

•    С дилатационните фуги на Delta Sinus Joint колелата на мотокарите се плъзгат от едната бетонна плоча върху другата без никакъв шоков удар. При традиционните прави профили колелата пропадат с удар в отвора на фугата, което е предпоставка за натрупване на повреждания, водещи до развитие на дефекти, които изизсват скъп и труден ремонт.
Освен това, допълнително предимство е осигурената аргономичност на барота на машинистите на траспотно-повдигателните средства, които обикновено страдат от засилващи се болки в кръста от многократното ударно преминаване през конвенционалните прави дилатационни профили.

Продукти

от тази категория

Последни обекти

от категория Фугопълнители и лепила