Фибри

Дисперсното армиране на бетон с фибри става все по-често прилаган метод в съвременното строителство. Фибрите могат да бъдат използвани,както за микро армиране,така и за макро(структурно) армиране на бетона. Влагането на фибри осигурява повишаване на показателите за якост, оптимизира процеса на съсъхване, както и дълготрайността и устойчивостта при екстремни условия. При дисперсното армиране на бетон с фибри се редуцира образуването на микропукнатини, а пластичните деформации се свеждат до минимум. Дисперсно армираните бетони се характеризират със значително по-добри коефициенти на мразо- и удароустойчивост. Най-разпространените и най-широко използвани фибри са два типа: метални и полимерни. Въпреки че се различават по своя състав, размери и механични свойства, работата с тях е максимално улеснена. Дисперсната армировка е вариант, подходящ за всякакъв вид строителство и ремонтни дейности. Необходимото количество фибри се прибавя директно към бетонната смес – в миксера на бетоновоза или в бетонобъркачката. Благодарение на дисперсното армиране с фибри се увеличава водонепропускливостта на бетона, което значително намалява риска от корозия. Така се получава конструктивен материал с гарантирано високи качества, дълъг експлоатационен период и добър естетически вид.