За нас

КОНИКС ТРЕЙД  е млада бързо развиваща се фирма. Изпълнили сме множество фугови и безфугови индустриални бетонни и полимерни настилки. Досегашната работата из цялата страна и в чужбина показва че все повече клиенти са удовлетворени от нашата отдаденост и професионализъм и с увереност ни препоръчват или поверяват изпълнението на нови проекти. За постигане максимална удовлетвореност на клиентите ни сме комбинирали ангажиране на професионалисти с дългогодишен опит, най – модерните и авангардни технологии и качествени материали при изпълнението на нови и репарирането на стари бетонни подове.

КОНИКС ТРЕЙД оказва пълна подкрепа на клиентите си при определяне нуждите им, а именно:

Индустриални и декоративни подове

 • Оразмерява и проектира фугови и безфугови индустриални бетонни настилки;
 • Проектира  комплексни решения за изграждане на индустриални подове.
 • Консултира клиентите при избора им на подходящо индустриално или декоративно подово покритие или настилка, което да отговаря на  спецификите при всеки конкретен случй;
 • Разработва рецептури за бетонни замеси в съответствие със зададени проектни параметри;
 • Контролира и съблюдава спазване на технологията на работа при комплексно изграждане на нови или възстановаване на стари подове.
 • Разработва декоративни подове и дизайн в съотвествие с изискванията на клиета или проекта.
 • Извършва комплексно изпълнение на декоративни подове и пълно съдействие при изпълнение на обекти.
 • Провеждане на тренинги и обучения в спецификите на предлаганите продукти, както и работа с тях.

Саниране на бетонни конструкции

 • Обследване на бетонни кострукции;
 • Проектиране  комплексни решения за саниране на бетонни кнструкции;
 • Структурно подсилване на съществуващи бетонни конструкции с карбонови полимерни системи;
 • Цялостен инженеринг при саниране и структурно подсилване на съществуващи бетонни конструкции с карбонови полимерни системи;
 • Консултиране клиентите при избора им на подходящо решение за саниране на бетонни конструкции за всеки конкретен случй;
 • Контролира и съблюдава спазване на технологията на работа при саниране и структурно подсилванен а бетонни кнструкции.