Торкрет

Торкрет

Иновативна технология за полагане на Торкрет и пръскан бетон – „мокър“ способ. Тази технология е подходяща за структурно усилване на съществуващи зидани конструкции, за ремонт, възстановяване и структурно усилване на стоманобетонни конструкции на жилищни, обществени и промишлени сгради. Подходяща е за укрепване на откоси и скатове, на строителни изкопи, речни корита, др.

„Мокрото” торкретиране (безкофражно изграждане на бетонни и ст.б. конструкции) се базира на работа със заводски произведени под сертифициран контрол „нарочно” проектирани и гъвкаво оптимизирани да отговорят на специфични технически исквания и условия на експлоатация бетонни смеси, с потенциал за многофакторна оптимизация по отношение на състава – вариативност в избора на тип цимент, прецизно фракционирани добавъчни материали, специални силно водоредуциращи химични добавки, специфични високоефективни дълбочинно-капилярни кристализатори и полимерни модификатори, хибридна дисперсна армировка от различни типове влакна (фибри) и пр.

Тази технология е подходяща за структурно усилване на съществуващи зидани конструкции, за ремонт, възстановяване и структурно усилване на стоманобетонни конструкции на жилищни, обществени и промишлени сгради. Подходяща е за укрепване на откоси и скатове, на строителни изкопи, речни корита, др. 

www.conixtrade.com