Магазин Темпо гр. София

Инвеститор : "СК Арнаудов"  ЕООД – гр. Пловдив
Тип: Доставка на защитна система Fortelock
Изпълнител: Коникс Трейд ООД
Площ: 5 500м2


Описание

Благодарение на добрата организация и съвместна работа с Главния изпълнител – СК“Арнаудов“ ЕООД и Изпълнителя – „Коникс Трейд“ ООД положихме защитната PVC ситема Fortelock. Доставихме защитния под на плочи, който е изключително подходяш за големи натоварвания от статични и подвижни товари предпазва пода и лесен за подържане. Лесно се почиства и не е необходими няккави допълнителни средства за поддържането му.