Cristex Admix

Cristex Admix

Cristex Admix е добавка предназначена да подсили бетона чрез ефективното му хидроизолиране (водоуплътняване) и да намали появата на пукнатини следствие свиването му. Това осигурява надеждно и евтино решение в сравнение с мембранните системи, което в допълнение увеличава и трайността на бетона.   
 Cristex Admix лесно се добавя в пресния бетон по време на производството му на бетоновия възел или директно в миксерите/бетоновозите.

Cristex Admix действа като постоянно предпазва от проникваща през бетона влага посредством образуване каталитична химическа реакция в порите и капилярите за да увеличи процесана на хидратация на цимента в бетона. Като добавка за бетон, кристалите Cristex Admix растат в бетона използвайки повишения процес на хидратация за да понижат пропускливистта му. Повишения процес на хидратация не само гарантира хидроизоационни свойства на бетона, а също така позволява за повишена способност на бетона да самовъзстановява микропукнатините при наличие на влага.

  


СВОЙСТВА
•    Нанася се еднократно и действа през за целия живот не бетона.
•    Безвреден при работа и е лесен за нанасяне.
•    Присъства постоянно през целия живот не бетона
•    Добавя се директно в пресния бетон по време на смесването му или предварително се добавя към цимента

ПРЕДИМСТВА
•    Ще намали пукнатините от свиването на бетона с до 60%
•    Ще намали необходимата водата с приблизително 7%
•    Ще елиминира използването на хидроизолирана основа
•    Ще подобрява непрекъснато непропускливостта във времето
•    Ще спомага процеса на хидратация на бетона
•    Ще защитава от проникваща вода през микро пукантините посредсвом автогенно самовъзстанивяване на всички бъдещи микро напуквания
•    Ще активира отново хидроизолационния механизъм при наличие на вода в бъдеще
•    Ще увеличи трайността на бетона
•    Ще защитава срещу напукавания и отчупвания
•    Ще спре проникването на водата в бетона
•    Ще осигури най-добро качество по отноение на цената си в строителната индустрия
•    Ще елиминира нуждата от каквато и да било друга хидроизолационна система.

 

Техническа документация

CRISTEX ADMIX BG