Bostik Roxol XPS

Bostik Roxol XPS

Bostik Roxol XPS е бързосъхнещ саморазливен под на циментова основа за вътрешно и външно приложение. Препоръчва се за помещения с всякакви натоварвания, включително индустриален трафик и помещения с големи точкови натоварвания. Подходящ е за направа на крайни покрития с дебелина от 3 мм до 15 мм в една работна операция. Готов за смесване и лесен за употреба.

УПОТРЕБА

 • за бързо покриване на подове - дебелина 3 до 15мм на един непрекъснат слой;
 • за бързосъхнеща вложка за бързо покриване (с добавка на 30% пясък): дебелина от 10 до 50 мм;
 • за възстановяване на увредени циментови замазки (напр. случаи с паркинги, складове и др.);
 • за запълване на вдлъбнатини, всякакви дълбочини и всякакви повърхнини.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Вид: пудра със сив цвят
 • Дозировка вода: 4,5 литра на чувал от 25 kг
 • Пускане на трафик: около 1 час при 20 °C.
 • Време на изчакване преди покриване с боя или лепило: 4 часа при 20° C.
 • Отваряне на трафик за мотокар и др.: около  4 часа при 20 ° C.
 • Практическа продължителност за употреба: 20 мин. при 20° C.
 • Максимална устойчивост: 24 часа при 20° C.
 • Максимална твърдост: 28 дни след полагане.
 • Устойчивост на натиск    –   7 дни – 27 N/mm2

                             – 28 дни – 37 N/mm2   

 • Устойчивост на огъване  –   7 дни –   7 N/mm2

                             – 28 дни – 11 N/mm2  

 • Твърдост по Шор Д – 75 N/mm2

Техническа документация

Технически лист ROXOL XPS