Formula Forte 1630 Shine

Formula Forte 1630 Shine

Системата FormulaForte представлява комбинация от уникални продукти, проникващи в дълбочина на бетонните повърхности, където в комбинация подсигуряват заздравяването им чрез химическо трансформиране на меките и нестабилни частици съдържащи се в бетона във високо устойчиви съединения със изключителна здравина и твърдост. Също така подсигуряват дълготрайно и постоянно повишаване на компактността и хидрофобността на повърхността чрез запълване на отворените свободни пори не бетонните подове с C-S-H гел и не на последно място подсигурява подобряване на естетическите им качества като повишава на блясъка им.

Технически данни

Продукт FormulaForte 1610 Hard
Вид състояние течност
Дълбочина на проникване 1-2 mm
Време за съхнене 2-4 часа при 20°C
Плътност 1.050 kg / m3

 


Продукти на системата

FormulaForte 1630 Shine

 • Осигурява постигане на максимален блясък, хидрофобизиране и крайно запечатване на повърхността

Състав на системата

Видове финиш :

 • Високо втвърдяване + максимален блясък
  • 1-2 слоя FormulaForte 1610 Hard
  • 1 слой FormulaForte 1630 Shine  
 •  Химическо втвърдяване + максимален блясък
  • 1-2 слоя FormulaForte 1620 SuperHard
  • 1 слой FormulaForte 1630 Shine 

 

Техническа документация