Formula Forte 1620 Super Hard

Formula Forte 1620 Super Hard

Системата FormulaForte представлява комбинация от уникални продукти, проникващи в дълбочината на бетонните повърхности, където в комбинация подсигуряват заздравяването им чрез химическо трансформиране на меките и нестабилни частици съдържащи се в бетона във високо устойчиви съединения със изключителна здравина и твърдост. Също така подсигуряват дълготрайно и постоянно повишаване на компактността и хидрофобността на повърхността чрез запълване на отворените свободни пори не бетонните подове с C-S-H гел и не на последно място подсигурява подобряване на естетическите им качества като повишава блясъка им.

Технически данни

Продукт FormulaForte 1620 SuperHard
Вид състояние течност
Устойчивост на абразия (износоустойчивост) повишаване до 75 %
Устойчивост на натиск повишаване до 49 %
Абсорбация на вода и течности намаляване с 68 %
Устойчивост на вода и химически размразяващи средства
Обработена на повърхност
Необработена на повърхност

отпад макс. 250 g
отпад макс. 1300 g

Дълбочина на проникване до 12 mm
Време за съхнене 1-3 часа при 20°C
Плътност 1.050 kg / m3

 


Продукти на системата

FormulaForte e 1620 SuperHard

  • Осигурява максимално втвърдяване, укрепване и хидрофобизиране на повърхността
  • За постигане на добър естетичен вид и за постигането на блясък е необходимо да се използва в комбинация с FormulaForte 1630 Shine
  • Включва технология на чистите силикати и дългосрочна кристализация
  • Съдържа технология на Химическо втвърдяване2

Състав на системата

  • Химическо втвърдяване + максимален блясък
    • 1-2 слоя FormulaForte 1620 SuperHard
    • 1 слой FormulaForte 1630 Shine 

 

Техническа документация