Метални фибри MPZ 0,9 х 5

Метални фибри MPZ 0,9 х 5

Студено теглени стоманени фибри за структурно армиране на бетон.

  • Диаметър D: 1,00 мм
  • Дължина L: 50 мм
  • Съотношение L/D: 50
  • Брой фибри / кг: 3200

Фибрите WIRAND FF1 с двойно огънати краища гарантират идеално захващане с бетона.

Механични свойства

  • Rm (устойчивост на опън): > 1100 MPa
  • Dl (максимална разтегляемст): < 4%
  • Влияние на консистенцията на бетона с 15 кг/м3 : vebe time 8 s.

Техническа документация