Метални фибри WIRAND FF3

Метални фибри WIRAND FF3

Студено теглени стоманени фибри за структурно армиране на бетон.

  • Диаметър D: 0,75 мм
  • Дължина L: 50 мм
  • Съотношение L/D: 57
  • Брой фибри / кг: 5700

Фибрите WIRAND FF3 с двойно огънати краища гарантират идеално захващане с бетона.

Механични свойства

  • Rm (устойчивост на опън): > 1100 MPa
  • Dl (максимална разтегляемст): < 4%
  • Влияние на консистенцията на бетона с 15 кг/м3 :

Техническа документация

Steal fiber FF3