FormulaForte 1610 Hard

FormulaForte 1610 Hard

FormulaForte 1610 Hard системата представлява комбинация от уникални продукти, проникващи в дълбочината на бетонните повърхности, където в комбинация подсигуряват заздравяването им чрез химическо трансформиране на меките и нестабилни частици съдържащи се в бетона във високо устойчиви съединения със изключителна здравина и твърдост. Също така подсигуряват дълготрайно и постоянно повишаване на компактността и хидрофобността на повърхността чрез запълване на отворените свободни пори не бетонните подове с C-S-H гел и не на последно място подсигурява подобряване на естетическите им качества като повишава блясъка им.

Технически данни

Продукт FormulaForte 1610 Hard
Вид състояние течност
Устойчивост на абразия (износоустойчивост) повишаване до 39 %
Устойчивост на натиск повишаване до 42 %
Абсорбация на вода и течности намаляване с 53 %
Устойчивост на вода и химически размразяващи средства
Обработена на повърхност
Необработена на повърхност

отпад макс. 250 g
отпад макс. 1300 g

Дълбочина на проникване до 12 mm
Време за съхнене 2-6 часа при 20°C
Плътност 1.050 kg / m3

 


Характеристика на системата

Системата FormulaForte

Обработените повърхности със системата FormulaForte са устойчиви на абразия и износване, притежават свойства елиминиращи праха и прахоотделянето, понижено абсорбиране на течности и замърсители и лесно се почиства.
Системата FormulaForte може да се полага върху повърхности претърпели механична обработка (шлайфане, награпавяване и др.), а също така и върху необработени повърхности.
При редовна поддръжка и почистване на подовете с помощта на почистващи машини се постига много приятно на външен вид подово покритие с мек блясък, висока гладкост и изключително здрав повърхностен слой, т.е. като цяло се повишава естетичната и механична стойност на пода.
Системата FormulaForte може да се използва за стабилизиране на нарушени бетонени повърхности.

Втвърдяване и повишаване устойчивостта от абразивно износване

Системата на химическо втвърдяване гарантира значително повисока степен на ефективно и видимо втвърдяване, като това е свързано с повишаване на устойчивостта от абразивно износване на пода и то значително в по-голяма степен в сравнение с другите литийни, калиеви или натриеви системи.

Значително намаляване на прахообразуването

При нормалния бетон се стига към отделяне на микрочастици от основната матрица на бетона. Тези частици в последствие излизат на повърхността, където причиняват запрашаване на пода. Системата FormulaForte запечатва провърхностната структура и микро порите на бетона, с което предпазва от освобождаване на тези микрочастици. В системата на Химическото втвърдяване2 още повече тези микрочастици се променят химически в гранитни частици с висока твърдост.

Повишена на устойчивостта към петна

Дълбокото проникване и намаляване свойствата за абсорбация (хидрофобизиране) на повърхността се съпътстват и с повишаване устойчивостта към петна, тъй като маслата и другите замърсяващи материи имат ограничена възможност за проникване в повърхността.

Техническа документация