Fortedur 1091

Fortedur 1091

Еднокомпонентният свързващ мост Fortedur 1091 представлява смес, която съдържа специални видове цимент, пълнители и химически примеси, които подобряват сцеплението на присъединените слоеве.
Продуктът Fortedur 1091 е предназначен за присъединяване на основните бетонни слоеве към останалите или за свързване на циментовите слоеве.
Той се полага под формата на рядка кашообразна маса след смесването му с вода. Fortedur 1091 представлява неделима част от системата материали за нанасяне Fortedur.

Използване на продукта

Продуктът Fortedur 1091 е предназначен за присъединяване на основните бетонни слоеве към останалите или за свързване на циментовите слоеве. Той се полага под формата на рядка кашообразна маса след смесването му с вода.

Fortedur 1091 представлява неделима част от системата материали за нанасяне Fortedur 1011, 1021, 1031 и 1041, които се прилагат по метода „wet to dry“.


Особености на системата

  •  Добавката ASA (Anti-Shrinkage Agent) представлява специален примес, съдържащ се в сухата смес (посипка), който значително намалява образуването на пукнатини и не дава възможност за изменения на обема на свързващия мост. Това допринася за подобряване на механичните свойства на последния и като краен резултат нараства неговата функционалност.
  • Чрез използваните много фини сферични частици в посипката благодарение на SILICA EFFECT се намалява появатa на шупли и следователно се постига по-ниска степен на просмукване, по-висока устойчивост на мраз и корозия и преди всичко се увеличава сцеплението с основата.


Предимства на системата

  •     Многократно увеличаване на сцеплението в сравнение с вариантите без използването на мост и увеличаване на сцеплението в сравнение с традиционно използваните мостове
  •    Висока производителност и лесно полагане
  •    Годност за употреба както в интериора, така и в екстериора
  •    Водо и мразоустойчивост.

Техническа документация