Cristex Concentrate

Cristex Concentrate

Cristex Concentrate –  концентрат е уникална химическа обработка, предназначени да защити бетон от проникване на вода чрез порите и капилярите. Тъй като най-химически активни на Aviseal Line Хидроизолация на продукта, Aviseal Концентрат е специално проектиран, за да бъдат обработени повърхности, тои прониква в прясно положен бетон или съществуващ бетон, за да се осигури постоянно по-задълбочено решение - хидроизолация. Благодарение на катализатора естеството на технология Aviseal, способност за генериране на тази реакция е постоянно вода или влага, трябва да стане по-късна дата, процесът ще активирате спиране на всички бъдещи проникване на вода.


Cristex Concentrate –  концентрат е уникална химическа обработка, предназначени да защити бетон от проникване на вода чрез порите и капилярите. Тъй като най-химически активни на Aviseal Line Хидроизолация на продукта, Aviseal Концентрат е специално проектиран, за да бъдат обработени повърхности, тои прониква в прясно положен бетон или съществуващ бетон, за да се осигури постоянно по-задълбочено решение - хидроизолация. Благодарение на катализатора естеството на технология Aviseal, способност за генериране на тази реакция е постоянно вода или влага, трябва да стане по-късна дата, процесът ще активирате спиране на всички бъдещи проникване на вода.

Техническа документация

Cristex Concentrate