Epotec S AST

Epotec S AST

Epotec S AST е трикомпонентна самораливна електрокондуктивна подова система базирана на епоксидна смола. Изпозва се за постигане на електропроводимост на пода.

Употреба:

Електропроводим носещ слон съгласно изискванията на ČSN 33 2030, приложим в случай на високи изисквания за естетика и оптична изработка на антистатичната настилка върху бетонни повърхности в райони със средна до средно високо механично натоварвания - халета, складови помещения, експозиционни площи и т.н.


Предимства:

  • Елктроповодим
  • Добра механична и химична устойчивост на материла
  • Устойчив на проникване на течности
  • добре изглеждащ огледален финиш
  • възможност за вариации в дебелината на настилката, според специфичните изисквания на клиента

Техническа документация