ABcreate

ABcreate

Антибактериален четири компонентен полиуретан-цимент, предназначени за осигуряване на
максимална хигиена, висока химическа устойчивост и тежък трафик


Техническа документация