Epotec PU LXP

Epotec PU LXP

Epotec PU LXP  е саморазливна безфугова полиуретанова система, която е предназначена за получаване на повърхности с висока механична и химическа устойчивост и лесен за почистване финиш отговарящ на хигиенните норми.
Подходящ за подове във вскички видове индустриални производства, включително хранително-вкусова, полиграфия , химическа промишленост и други като болници и лаборатории, гаражи, автосервизи, работилници, технически помещения, хранилища, складове и много други.


Предимства:
•    По добра химическа устойчивост от епоксидните системи;
•    По добра температурна устойчивост от епоксидните системи;;
•    По висок модул на еластичност от епоксидните системи респективно по стабилно
        премостване на пукнатини и шок;
•    По малко податливи са на микро надарасквания от епоксидите;
•    Добра устойчивост на химикали, захари, киселини, содиев хлорид, горива, масла, спирачна течност и др. –  виж приложение за спектър на химическа устойчивост;
•    Лесена за почистване повърхност ;
•    Атрактивен дизайн – разнообразни цветове, вкл. избор по RAL.

Техническа документация