Epotec PU Bodycoat

Epotec PU Bodycoat

Epotec PU Bodycoat – три-компонентна саморазливна полиуретанова смола без съдържание разтворители. След полагането на Epotec PU Bodycoat се посипва до насищане с кварцов пясък като по този начин се постига и противо-хлъзгащ финиш


Техническа документация