ЕpotecS Finish

ЕpotecS Finish

ЕpotecS Finish е без разтворители и представлява дву-компонентно епоксидно покритие за подове, предназначени да получат финиш с механична и химична устойчивост, които са лесни за почистване. Устойчив е на масла, петролни продукти, киселини и основи.  

Технически данни

Устойчивост на натиск 100 МРа
Устойчивост на опън 15 МРа
Адхезия > от силата на разпадане на бетона
Тегловно съотношение на смесване на компонент А към компонент В 5,25 : 1
Време за работа при 20°С 30 мин.
Полагане на следващ слой 12-24 часа
Пешеходен трафик при 20°С 12 часа
Пълно втвърдяване при 20°С след 7 дни

 


Състав

Копонент А – епоксидна смола формулирана на база Bisphenol A и епихлорохидрин.
Копонент В – втвърдител; смес от  poly(oxyalkylene amine), p-nonylphenol и заместител на piperazin.

Приложение

Epotec S Finish  е метариал предназначен получаване на повърхност с механическа и химическа усойчивост и лесен за почистване финиш на бетонни подове и стени. Подходящ е за подове в гаражи, работилници и технически помещения, хранилища и складове във вскички видове индустриални производства, включително хранително-вкусова промишленост и много други.

Предимства

  • Изключителна химична и механична устойчивост;
  • Възможност за полагане на вертикални и хоризонтални повърхности;
  • Лесен за полагане;
  • Лесен за почистване;
  • Атрактивен дизайн – разнообразни цветове.

Техническа документация