Еpotec S Clаssic

Еpotec S Clаssic

ЕpotecS Clssic е три-компонентна саморазливна епоксидна система за направа на износоустойчиви безфугови финишни покрития с механична и химична устойчивост, които са лесни за почистване.

Състав

Копонент А – епоксидна смола формулирана на база Бисфенол А/Ф епихлорохидрин, оцветител.
Копонент В – втвърдител; смес от  поли(оксиалкилен амин), алкифенол и заместен пиперазин.
Копонент С – пълнител (специална смес от минерални субстанции).


Приложение

Системата Epotec S е предназначена за получаване на повърхност с висока механична и химическа усойчивост и лесен за почистване финиш на бетонни подове. Подходящ е за подове в болници, лаборатории, печатници, вскички видове индустриални производства, включително хранително-вкусова промишленост  - месопреработка, млекопреработка, заводи за напитки, консервни заводи, хлебозаводи, кухни, гаражи, работилници и технически помещения, хранилища, складове и др.

Предимства

  • Изключителна химична и механична устойчивост;
  • Устойчивост на пешеходен и индустриален трафик;
  • Безфугов;
  • Устойчивост във водна среда;
  • Устойчивост в алкална и киселинна среда;
  • Устойчивост на развитие на гъби и плесени;
  • Устойчивост на захари, киселини и содиев хлорид;
  • Висока износоустoйчивост;

Техническа документация