Метални фибри WIRAND FF2HS

Метални фибри WIRAND FF2HS

Студено теглени стоманени фибри за структурно армиране на бетон.

  • Диаметър D: 0,90 мм
  • Дължина L: 50 мм
  • Съотношение L/D: 56
  • Брой фибри / кг: 4000

Фибрите WIRAND FF2HS с двойно огънати краища гарантират идеално захващане с бетона. Влияние на силата на бетона : 15 кг/м3 за получаване 1,5 N/mm2 при CMOD=0,5мм и 1,0 N/mm2 при CMOD=3,5мм.

Механични свойства

  • Rm (устойчивост на опън): > 1450 MPa
  • Dl (максимална разтегляемст): < 4%
  • Влияние на консистенцията на бетона с 15 кг/м3 : vebe time 8 s.

Техническа документация

WIRAND_FF2HS_BG