Fortelock

Fortelock

Fortelock - Системата ForteLock е да се създаде слой на повърхността на пода за тежкотоварен трафик, изискващи допълнителна устойчивост на износване, въздействие и проникване на течности (масла, разтворители и т.н.).
Може да бъде инсталирана система ForteLock на стари и нови повърхности с различно качество.


Fortelock - Системата ForteLock е да се създаде слой на повърхността на пода за тежкотоварен трафик, изискващи допълнителна устойчивост на износване, въздействие и проникване на течности (масла, разтворители и т.н.).
Може да бъде инсталирана система ForteLock на стари и нови повърхности с различно качество.

Техническа документация

Fortelock

FORTELOCK

Certificate Fortelock