Bostik SRM-H

Bostik SRM-H

Bostik SRM-H е на минерална основа, не се свива. Строителен разтвор за ремонт, обогатени с фибри на циментова основа,предназначен за  хоризонтални приложения. Тя се приготвя с укрепването на гранулометричен пясък, цимент и химични качествени добавки, прилагани ръчно. Bostik SRM - H е в съответствие с TS EN 1504-3 клас R4 с висока адхезия качество и висока начална и крайна якост на натиск.


Bostik SRM-H е на минерална основа, не се свива. Строителен разтвор за ремонт, обогатени с фибри на циментова основа,предназначен за  хоризонтални приложения. Тя се приготвя с укрепването на гранулометричен пясък, цимент и химични качествени добавки, прилагани ръчно. Bostik SRM - H е в съответствие с TS EN 1504-3 клас R4 с висока адхезия качество и висока начална и крайна якост на натиск.

Техническа документация

SRM-H