Bostik SRM-T

Bostik SRM-T

Bostik SRM-T е тиксотропен разтвор без свиваемост на минерална основа за структурни поправки и възстановяване на бетон. Той е произведен и подсилен с висококачествен пясък с точна гранулометрия, цимент и висококачествени химически добавки.Bostik SRM-T  е в съответствие с TS EN 1504-3 клас R4 с висока адхезия, висока начална и крайна устойчивост на натиск.

Технически характеристики

макс. размер на агрегатите (мм) 4 мм
Цвят Сив
дебелина на полагане (мм)

мин.  10 мм
макс. 40 мм

сухо обемно тегло (кг/л) 1,4 ± 0,2
мокро обемно тегло (кг/л) 2,1 ± 0,2
време на втвърдяване нв съда при 20°С 30 мин
време на съхнене при 20°С 24 часа
устойчивост на натиск на 28 ден (N/mm2), TS EN196 ≥60
устойчивост на гъвкавост на 28 ден (N/mm2), TS EN196 ≥8
сила на адхезия на 28 ден (N/mm2), TS EN196 ≥2
вода за смесване на 25 кг 4 л
температура на основа и на околна среда за полагане между +5°С и +35°С

 


Предназначение

  • Вътрешно и външно;
  • Вертикално;
  • За поправки на армирани бетонни елементи;
  • Защита на бетони срещу сулфатни и хлоридни ефекти;
  • Защита и поддръжка на бетонни структури в морска среда;
  • Защита и поддръжка на подземни работи на изкуството;
  • При поправки на повърхностни разпадания на бетони, също така и за повърхностни заравнявания на бетонни елементи;
  • За постигане на непроницаеми и здрави слоеве на открити бетони;
  • При монтаж на готови бетонни конструктивни елементи  - префабрикати;
  • За подове с натоварвания от лек и среден трафик;
  • За подове, на които ще се полагат специални покрития;
  • За повърхостни поправки на подове;
  • За запълване на дупки и отвори.

Свойства

  • Силно прилепване / адхезия към бетон и арматура;
  • Висока устойчивост на ннатиск;
  • Устойчивост на цикли на замръзване и размръзване;
  • Устойчивост на сулфати и хлориди;
  • Устойчивост на вода, постоянна влага, мраз и лоши атмосферни условия;
  • Без свиваемост;
  • Негорим.

Техническа документация

SRM-T