Bostik Grout S

Bostik Grout S

Bostik Grout S -  е предназначен за замонолитване, анкериране, фиксиране  на различни елементи като стоманени конструкции, съоръжения, фундаменти на машини и други. Подходящо както вътрешно така и за външно приложение. Bostik Grout S  има много висока адхезия, висока начална и крайна якост, висока течливост и е многофункционален - може да се полага ръчно и машинно. Разтвора притежава свойства да се разширява, няма свиваемост и се самоуплътнява поради високата си течливост.

Предназначение

 • Вътрешно и външно;
 • За фиксиране на бетон и работи с армиран бетон;
 • За многоцеливи и разни анкерирания в калъп/ кофраж;
 • За релси на кранове, стълботе, колони, пилони и др.;
 • За фуги на мостове и пътища.

Bostik Grout S  е високоякостен разтвор (граут) за замонолитване и анкериране на минерална и циментова основа. Съдържа висококачествен селектиран пясък с точна гранулометрия, специални цименти и висококачествени химически добавки.

Технически характеристики

макс. размер на агрегатите (мм) 2 мм
Цвят Сив
дебелина на полагане (мм)

30 мм

(за полагане в по-големи дебелини се свържете с технически сътрудник)

сухо обемно тегло (кг/л) 1,6 ± 0,2
мокро обемно тегло (кг/л) 2,2 ± 0,2
време на втвърдяване в съда ~60 мин
време на съхнене 24 часа
устойчивост на натиск на 28 ден (N/mm2), TS EN196 ≥60
устойчивост на огъване на 28 ден (N/mm2), TS EN196 ≥6
вода за смесване на 25 кг 3,5-4 л
температура на основа и на околна среда за полагане между +5°С и +35°С

  

Свойства

 • Висока течливост (идеален при гъста арматура и тясни зони);
 • Дълго време за работа;
 • Самоуплътнява се поради течливостта си и лесно заема формата на калъпа/ кофража, позволява наливане без да образува шупли или дупки, лесно прониква във пукнатини и отвори;
 • За фиксиране на индустриални машини и фуги на машините на пода, запълване на ъгълчетата и краищата;
 • За циментиране на отвори и фуги на стоманени и бетонни елементи;
 • За направа на всички видове анкерирания, монтажи и поправки на бетони;     
 • За монтаж на релси, капаци и шахти на канали;
 • За замонолитване на парапети, улично осветление, билбордове , замонолитване на арматурата;
 • Високи първични и вторични якости;
 • Прилепва много здраво към метал, абсорбира напрежението;
 • Устойчивост на вода, постоянна влага, мраз и лоши атмосферни условия;
 • Без свиваемост;
 • Негорим – може да се използва на места където е рисковано да се работи с епоксидни материали;

Техническа документация

Grout S BG