Bostik SBC Solvent-Based Cure

Bostik SBC Solvent-Based Cure

Bostik SBC Solvent-Based Cure. На основата на разтворители се прилага като втвърдител на материали върху бетонни повърхности, върху които е положен Bostik SH повърхностен втвърдител. Това е смола и на основата на разтворители, единокомпонентен течен втвърдител, който предотвратява прилагани нови повърхности от загуба на вода и се използва, за да възпрепятстват от пукнатини, които могат да възникнат в резултат на бързото изпаряване на водата.


Bostik SBC Solvent-Based Cure. На основата на разтворители се прилага като втвърдител на материали върху бетонни повърхности, върху които е положен Bostik SH повърхностен втвърдител. Това е смола и на основата на разтворители, единокомпонентен течен втвърдител, който предотвратява прилагани нови повърхности от загуба на вода и се използва, за да възпрепятстват от пукнатини, които могат да възникнат в резултат на бързото изпаряване на водата.

Техническа документация

SBC ENG