Bostik WBC Acrylic-Based Cure

Bostik WBC Acrylic-Based Cure

Bostik WBC Acrylic-Based Cure се прилага като втвърдяващ материал върху бетонони повърхности, върху които е положен Bostik SH повърхностен втвърдител. Това е акрилна смола, единокомпонентна, течен материал за втвърдяване, което пречи на пукнатини, които могат да се появят на повърхността в резултат на бързото изпаряване на водата.


Bostik WBC Acrylic-Based Cure се прилага като втвърдяващ материал върху бетонони повърхности, върху които е положен Bostik SH повърхностен втвърдител. Това е акрилна смола, единокомпонентна, течен материал за втвърдяване, което пречи на пукнатини, които могат да се появят на повърхността в резултат на бързото изпаряване на водата.

Техническа документация

WBC ENG