Fortecoat 1425, 1426

Fortecoat 1425, 1426

Fortecoat 1425, 1426 представлява  импрегниращ, запечатващ и втвърдяващ разтвор, който се използва за финишно покритие на бетонни подове, обработени по технологията на машинно заглаждане на повърхностни втвърдители и замазки. Приложението му води до намаляване на  загубата на вода и подобряване на условията за втвърдяването, което осигурява по-високи якостни характеристики на носещата бетонна плоча и на повърхностния й износоустойчив слой. Едновременно с това се затварят порите, което намалява значително поглъщаемостта на повърхността. Така обработените подови системи намаляват прахоотделянето, повишават химичната и механична устойчивост и улесняват поддръжката.

Технически данни

Тип на продукта Fortecoat 1425 Fortecoat 1426
На база разтворители вода
Доставка течност течност
Цвят прозрачен (бернщайн) млечно бял
Плътност 0,9 – 0,95 kг/л 1,05 kг/л
Разход 0,1 – 0,15 л/м2 0,1 – 0,15 л/м2

 


Предимства

  • Fortecoat  1425 е на основа метакрилатни смоли в разтворител;
  • Fortecoat  1426 е на основа акрилни смоли във водна среда;
  • възможност за нанасяне в деня на полагането на бетона
  • заздравяване на бетона и образуване на окончателния слой
  • осигурява оптимален процес на хидратация на бетона
  • уплътняване и импрегнация на повърхността
  • повишаване на якостните характеристики
  • ограничаване на прахотделянето и повишаване на износоустойчивостта

Техническа документация

FORTECOAT 1425, 1426 BG