Bitumy Bostik AquaRoll

Bitumy Bostik AquaRoll

Bitumy Bostik AquaRoll е без разтворители, готови за употреба битумна емулсия, която се прилага с четка. Той се произвежда в съответствие със стандартите на Европейския съюз и се използва за защита срещу изтичане на вода, влажност етаж (капилярна воден ефект абсорбция) на строителни елементи под земята или в нивото на пода. AquaRoll Bitumy е подходящ за използване само на положителната страна.


Bitumy Bostik AquaRoll е без разтворители, готови за употреба битумна емулсия, която се прилага с четка. Той се произвежда в съответствие със стандартите на Европейския съюз и се използва за защита срещу изтичане на вода, влажност етаж (капилярна воден ефект абсорбция) на строителни елементи под земята или в нивото на пода. AquaRoll Bitumy е подходящ за използване само на положителната страна.

Техническа документация

AquaRoll Butimy