Полипропиленови фибри 12мм/18мик

Полипропиленови фибри 12мм/18мик

Оптимизират процеса на съсъхване, редуцират образуването на микропукнатини в бетонните натилки.

Състав

  • Химическа характеристика: полипропилен (C3H6) N-сурово полипропилен (само в случай, когато не са оцветени, влакна без добавки)
  • Опасни съставки: само добавки, стабилизатори и цветове с техните информационни листове за безопасност
  • Съдържание (%): 100% само в случай на сурово полипропилен (не оцветени и без стабилизатори на влакна без добавки) типични добавки - UV стабилизатори, забавители на горенето, цветните пигменти, повърхностното покритие – хлъзгащо се
  • CAS номер: 9003-07-0
  • ES (EINECS) Nummer: 2034733 EINECS

Параметри Дименсии Номинална стойност Метод на изпитване
Размер µm

18  - 5%

32  - 5%

EN ISO 1973
Дължина mm 4,8,12  - 5% ČSN 80 0201
Издържливост на опън cN/dtex min. 3,0 EN ISO 5079
Удължаване % min. 50 EN ISO 5079
Влага % 2 TREVOS – PN001-96
Свиване % 3 - 1 TREVOS – PN001-96