Логистичен център „Дуветика“ гр. Димитровград

Логистичен център „Дуветика“ гр. Димитровград

Остават няколко дни до приключване изпълненeто на индустриална бетонна настилка и саморазливен полиуретанов под PEOTEC PU LXP  След като изплънени 5 500 м2 индустриална бетонна настилка дисперсно армирана с високоякостни стоманени фибри фирма „Коникс Трейд“ изпълни 900 м2 саморазливен полиуретанов под.