Кристализация

Това е уникален продукт (Cristex) за химическо третиране на бетони, предназначен да защита от проникваща през порите и капилярите вода. Това е специално разработен продукт за повърхностна обработка на нови и стари бетони, който прониква в дълбочина и осигурява постоянна хидроизолация и водоплътност на бетона. Кристализиращата хидроизолационна технология работи вътре в бетонната основа, като активира реакция между циментовите частици и влагата, увеличавайки естествените свойства на бетона. Образувалата се реакция причинява образуването на милиони, дълги като игли кристали в порите и капилярите на бетона, което ефективно спира проникването на вода. Поради каталитичната същност на технологията Cristex, свойството да се активира тази реакция се запазва и постоянно присъства в бетона, т.е. при всяка бъдеща поява на вода или влага процеса ще се активира отново и ще  спре проникването на водата. Тези му свойства го правят универсален продукт с мултифункционално приложение за хидроизолация на бетони.

Продукти

от тази категория

Последни обекти

от категория Хидроизолации материали